ביטול חוזה – במה זה כרוך

חוזים יש לקיים. כך מקובל ואין עוררין על כך, אולם לא פעם אחד הצדדים מבצע הפרת חוזה. אם כן מה עלינו לעשות? והאם על כל הפרה מגיע לנו פיצוי מהמפר? נצא לבדיקה קטנה.

ביטול חוזה – במה זה כרוך |

על כל מקרה של הפרה או ביטול חוזה, בין אם הפרתם חוזה שכירות דירה, בין אם הפרתם חוזה שותפות וכדומה, קיים חוק האוסר על כך וממנו ויהיה רצוי להימנע מפתיחה של הליך מול עורך דין לצורך אי מילוי צו החוזה

ביטול חוזה והשלכותיו |

ישנן כמה סיבות שהחוק עשוי לאפשר לך לבטל חוזה. ישנן תקופות ביטול מובנות בין חוזים מסוימים. יתכן שיהיה לך עד שלושה ימים לבטל חוזה שעליו אתה חותם עם איש מכירות מסוים.

ישנם גם חוזים אחרים כוללים "סעיף יציאה" מבוסס-מקרה, כגון הזכות לבטל רכישת רכב חדשה אם אינך יכול לקבל מימון.

כמעט תמיד ניתן לבטל חוזה המבוסס על הונאה, כלומר: אם רופא השיניים שטיפל בשיניים שלך אינו באמת רופא שיניים, הוא לא יכול לדרוש ממך לשלם לו עבור השירותים "המקצועיים" שלו.

ביטול חוזה – מתי זה קורה |

החוזה שתרצה לבטל עשוי להכיל מידע שמכיר באופן ביטולו במקרה מסוים. לדוגמה, חוזה עשוי לחייב אותך לשלוח הודעת ביטול בכתב לכתובת מסוימת בתוך פרק זמן מסוים.

ישנם חוזים הכוללים עותק של טופס ביטול שעליך להגיש. אם אינך בטוח אם ניתן לבטל חוזה מסוים או שיש לך שאלות על ביטול חוזה, עורך דין אגודה שיתופית המורשה לעסוק בתיק מסוג זה, יוכל לעזור לך להבין כיצד החוק חל על מצבך ועניינך.

ביטול חוזה האם זה מצב חריג? |

ביטול חוזה איננו מצב ואירוע חריג במיוחד בתוך הסכם חוזי כלשהו. יכולות להיות מספר סיבות לכל הסיבה המצריכה לסיים חוזה מסוים, טוב או רע. דבר זה הוא חיוני משום שהאפשרות של סיום חוזה היא מובנת בחוזה עצמו, כך שכל הצדדים יהיו מודעים לזכויותיהם במידה ויחליטו לסיימו.

בכל מקרה שכזה, רצוי שיעשה בנוכחות עורך דין המוסמך לכך ומכיר נושאים אלו.