בקשה לצו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא מסמך משפטי, הנותן תוקף משפטי לצוואה, לאחר שהמצווה נפטר. זוהי הדרך החוקית היחידה לממש את הדברים המצווים בצוואה ולממש את רצונות האחרון של הנפטר – בכל הנוגע לרכוש וכספים שהיו לו כאשר היה בין החיים.

רק לאחר קבלת הצו, אפשר לחלק את הרכוש והממון שהותיר הנפטר אחריו – בהתאם לצוואה.

מי יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

לרוב, בקשה לקיום צו ירושה מוגשת לרשם הירושה על ידי האנשים המופיעים בצוואה, כלומר, היורשים לפי הצוואה. לעיתים, הבקשה מוגשת על ידי נושים, אשר הנפטר חייב להם כסף, אותו הם מבקשים לקבל בגיבוי חוקי, על ידי מימוש הצוואה.

לאחר הגשת בקשה לצו קיום ירושה

הבקשה עוברת למשרדי רשם הירושות, שם בודקים אם ייתכן כי נכתבה צוואה נוספת, אם הבקשה הוגשה באופן מסודר, לפי הנהלים, אם קיימת בקשה אחרת לקיום צו על אותה ירושה והאם יש מתנגדים לקיום הצוואה.

התנגדות לצו קיום צוואה

במקרים שונים, קיימים אנשים המתנגדים לקיום הצוואה כלשונה מטעמים שונים. אלה יכולים להיות קרובי משפחה, שמרגישים כי הצוואה לא עושה עימם צדק, או בעלי עניין אחרים – שיש להם עניין מוצדק, או לא מוצדק, בקבלת חלק מכספי הירושה.

לכן, לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה, מתפרסמת בעיתונות הודעה בדבר הבקשה לצו, כדי לאפשר למתנגדים השונים להגיש התנגדות לצו הירושה. 

במצב כזה, הליכי מימוש הצוואה מוקפאים, עד אשר יוכח באופן מסודר בפני בית המשפט, מי הם היורשים הנכונים, לפי אמות מידה חוקיות שונות.

לסיכום, הגשת בקשה לצו ירושה צריכה להתבצע באופן מסודר, כדי למנוע קשיים במימוש הירושה. לכן מומלץ לפנו לעו"ד מתאים. למידע נוסף – צרו קשר! מידע נוסף באתר https://ofraziv.co.il/