התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

כחלק מהחיים, עם כל אי הנעימות שבדבר. אנו נפגשים במקרי מוות מצערים של הקרובים והיקרים לנו. הנפטר כמו כל אחד וודאי השאיר לכם צוואה ובה חלוקת ירושתו לקרוביו.

אך פעמים רבות אנו שומעים על צוואות לא חלקות, ותביעות שמגיעות כתוצאה מכך. אז אם אתם לא מרוצים מצוואת יקירכם, אתם יכולים להגיש התנגדות לצוואה.

מטרת הבקשה לביטול הצוואה היא, למנוע את נתינת התוקף המשפטי לצוואה. את התביעה עליכם להגיש לרשם לענייני ירושות בזמן שנקבע בחוק הירושה. והיה אם התנגדותכם לצוואה תוכח עם סיבות וראיות אמתיות, בית המשפט יבטל את מתן התוקף המשפטי לצוואה.

אמנם לא תמיד אפשר להגיש התנגדות לצוואה. אם למשל קיימת אפשרות שהמנוח חילק את ירושתו עוד בחייו במתנה , ללא תמורה לאחד הקרובים או החברים, אך אתם לא ידעתם על הדבר. עליכם לבדוק אפשרות של הגשת תביעה, על מנת לבטל את מתנת הנפטר. אך לא שייך להגיש במקרה כזה התנגדות לצוואה מכיוון שלא מדובר במחלוקת וסכסוך על הצוואה או הירושה, ועליכם להגיש תביעה לביטול צו קיום צוואה.

מי יכול להגיש את ההתנגדות

החוק קובע כי רק מעוניין בדבר שמשמעותו היא, שלאדם זה יש אינטרס כספי בתוצאות הצוואה, לדוגמה יורש על פי חוק, כלומר אחד מצאצאי המנוח שמתנגד לצוואה מכיוון שהיא מנשלת אותו מהירושה לגמרי. ואם וכאשר הצוואה תתבטל, הוא גם יקבל חלק מעזבונו של הנפטר.

עליכם לדעת כי את ההתנגדות תוכלו להגיש, רק אחרי שכבר הוגשה בקשה לקיום צוואת הנפטר.

אז יעביר אותה רשם הירושות לבית המשפט האחראי לענייני משפחה וירושות במקום מגוריו של הנפטר, שם תיהפך בקשת ההתנגדות לתביעה. ובית המשפט יקבע את פסק הדין על פי ראיות ובקשת שני הצדדים

> למדו על תפקידו של עו"ד ירושה