מהי תביעה נגזרת

מהי תביעה נגזרת?

ישנם מושגים מעולם המשפטים, שלא כולנו מכירים, אולי שמענו עליהם,

אולם מהו פירושם? למשל, מהי תביעה נגזרת?

קצת מידע על תביעה נגזרת

תביעה מסוג זה, היא תביעה של מי שמחזיק במניות, הוא מביא אותה לבית המשפט, כאשר הוא עושה זאת בשם החברה. לא הם מגיעים אלא הוא בעצמו, ולכן כל נושא התביעה יגיע בסופו של דבר לחברה עצמה, ולא למי שמחזיק בה מניות.

מה אומר חוק החברות?

בתחום מערכת המשפט קיים חוק החברות, או כפי שהוא מנוסח במדויק – תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה.

מסיבה זו, כל מי שרוצה לפנות לבית המשפט, עליו לתבוע בשם החברה באמצעות אותה תביעה נגזרת . במקרים הללו יש להוכיח כי זכויותיה של החברה היו נתונות להפרה, וקיימים כל התנאים הנדרשים בכדי שהתובע ילחם את מלחמתה.

תביעה מיוזמתו של מי שמחזיק במניות

כאשר מוגשת תביעה מצד אחד מבעלי המניות, למעשה מדובר כאן בתביעה שהיא בשם החברה, אולם זה לא אומר שמישהו ביקש מאותו הגורם לייצג את החברה הנ"ל.

לטובת מי התביעה?

את התביעה יש להגיש בשמה של החברה באמצעות עורך דין לתביעות ייצוגיות , משמע יש לה עילה לתבוע, אין התביעה מתיימרת להציג את עצמה כזו שמבטאת את הטובה האישית של מי שמחזיק במניות, אבל למעשה הוא זה שמגיש את התביעה.

על פי הנתונים, יקבע בית המשפט האם הוא מאשר את התביעה הנגזרת או שהחלטתו בנידון תהיה שלילית.

אישור הבקשה

קיים חוק החברות, על פיו בכדי להגיש תביעה נגזרת, על בית המשפט להיות משוכנע שהגשת התביעה היא למעשה לטובת החברה. הדבר המשמעותי ביותר בתחום זה, שגם אם גורם אחר מבקש תביעה נגזרת, אין מדובר כאן בטובתו האישית, אלא א ורק טובת החברה.