טופס 4

טופס 4 – מי זכאי לקבל אותו והאם אפשר להיכנס לדירה לפני קבלתו?

לאחר שסיימת את תהליך הבניה של הבית ולפני שתוכלו לחבר אותו אל התשתיות השונות ולעבור לגור בו תצטרכו טופס 4. ללא טופס 4 לא תוכלו להיכנס לדירה ולאכלס אותה באופן רשמי למעשה. החשמל והתשתיות הזמניות המחוברות לדירה במהלך תכנון אדריכלי ובניה אלו תשתיות מוגבלות ויקרות המשמשות באופן זמני לצורך השלמת הבניה (כמו למשל חשמל בבית המאפשר לחבר מכשירי חשמל לצורך השלמת הבניה). בעל הבית יגיש עם סיום הבניה את הבקשה לקבלת  טופס 4 מהרשות המקומית. 

מי מגיש את הבקשה לטופס 4?

בעל הבית הוא זה שמגיש את הבקשה לטופס 4. בבניין מגורים היזם/הקבלן יגישו את הבקשה לטופס. הבקשה עוברת לאישור הוועדה המקומית לתכנון הבניה וזו שולחת מהנדס מטעמה לבחון את הנכס. זה בוחן אותו ולאחר שהכול תקין הוא מאשר לוועדה להנפיק טופס 4. במידה ונמצאים ליקויים או תקלות שונות אלה מוחזרות כדו"ח ליקויים ללקוח בהם יש לטפל ולהגיש בקשה נוספת. 

מתי צריך את הטופס 4?

טופס 4 באתר לבנות בשקט לא נדרש לצורך שיפוץ דירה קיימת אפילו אם מדובר בשיפור כללי יחסית אך זה כן ידרוש בהיתר בניה. את טופס 4 מגיש בעל המקרקעין והנכס עם השלמת הבניה ולצורך קבלת היתר כדי שיוכל לחבר את הבית לתשתיות ולהיכנס לגור בו. 

באילו תנאים יקבל בעל הנכס טופס 4?

  • בהנחה שהבנייה תואמת את היתר הבניה שהונפק עבור בעל הבית ואין חריגות בנייה.
  • אישור מהנדס שהייתה ובוצעת כראוי. 
  • בדיקת תקינות הבטון בשלד המבנה.
  • אישור מטעם מכון התקנים על איטום מרחבים מוגנים בבית. 
  • אישור מכבי אש.
  • מערכת הגז נבדקת על ידי חברת הגז שהכול תקין.
  • אישור לפינוי המבנים הזמניים שהוקמו במהלך הבנייה.
  • ועוד…