מס הכנסה לשכירים בעלי שליטה

שכיר בעל שליטה הוא אדם המחזיק ברוב מניותיה של חברה מסוימת ובמקביל מועסק בה. הסיבה ליצירת סיטואציה כזאת היא בעיקר הרצון בתכנון מס. יש מצבים בהם מס ההכנסה המשולם על ידי שכיר הוא גבוה ומוטב לו להקים חברה דרכה הוא יעניק שירותים לחברה. במקרים כאלו, המיסוי על הכנסות חברה הם 25% (תלוי בחקיקה העכשווית) בעוד שהמיסוי על הכנסות שכירם הוא פרוגרסיבי ויכול להגיע ל50% בקירוב. במקרים רבים יש לשכיר בעל שליטה גם הטבות מס שונות ההופכות את העניין לכדאי אף יותר, לכן כדאי לדעת כי ניתן לדעת מי זכאי להחזר מס דרך אתר TAXREF.

שליטה בהוצאות

ניהול חברה מאפשר שלטה בהוצאות. כאשר מחושבת המשכורת אזי המיסוי מורד אוטומאטית. במקרים של משיכת שכר מהחברה הפרטית ניתן למשוך סכומי משכורות מינימאליים ואת היתר לשמור בחברה או למשוך דיווידנדים ולשלם מס מופחת יותר מאשר מס על הכנסה. הסך המצטבר של המיסוי יהיה נמוך משמעותית. יתרון נוסף לחברה כזאת היא האפשרות למתן שירותים גם לגורמים אחרים שיגדילו את ההכנסות והרווח. והדבר אך יכול לעודד פתיחת חברה.

ייעוץ ושירות מקצועי

הטבות נוספות אחרות עבור שכיר בעל שליטה היא האפשרות להפריש כספים לקופות גמל והשתלמות, לביטוחי חיים המוכרים כהוצאות במסגרת חישובי המס. מדובר על סכומים משמעותיים המורידים את נטל המס השנתי. כמו כן, הוא זכאי לפנסיה תקציבית בעת פרישה מאת החברה. בסוף כל שנת מס ניתן לעשות תיאום מס ולהכניס את כל האלמנטים הללו, ואחרים נוספים, על מנת לבדוק את האפשרות לקבלת החזר מס מקופת גמל. מומלץ לקבל ייעוץ ושירותים אצל בעלי מקצוע המתמחים בנושא. הם מכירים את התחום לעומק, יידעו לערוך את החישובים ולהגיש את הטפסים לפקיד השומה האזורי. החזרי המס יועברו ישירות לחשבון השכיר בעל השליטה.