ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כח מתמשך?

החל מ- 1962 ובעקבות חוק שנחקק, מתאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר אשר אינו יכול כדרך קבע או במצב זמני, לדאוג לעניניו כולם או לחלקם. אפוטרופוס יכול להיבחר על ידי האדם עצמו לפני שהגיע למצב זה או אם נולד במצב זה יהיו אלו הוריו או משפחתו. במידה ואינו בין הנמצא אפוטרופוס כזה רשאית המדינה למנות אפוטרופוס על האדם.

תיקון לחוק האפוטרופוס

בשנת 2016 תוקן חוק ועכשיו מתאפשר לאדם לתת ייפוי כוח ו\או הנחיות לטיפול ברכושו ובבריאותו אם וכאשר יגיע למצב בו לא יהיה כשיר לכך. הרעיון המרכזי לתיקון זה הוא לשמור על כבודו של אדם גם כאשר הגיע למצב בו הוא לא יכול לקבל החלטות מהותיות בעצמו.

מה זה ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הינו בעצם מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (18+) לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו עניניו הגופניים הבריאותיים וגם כל מה שקשור ברכושו במידה ויגיע למצב של אי כשירות. תוקפו המשפטי של מסמך זה מותנה בחתימתו על ידי האדם לפני שהגיע למצב בו הוא אינו מסוגל להבין את המשמעויות של חתימה על מסמך זה.

בזכות חתימה על מסמך כזה, יכול האדם לתכנן ולהחליט איך יראו חייו כאשר לא יוכל לתפקד או שיוכל לתפקד חלקית.

בשונה ממסמכים משפטיים אחרים, ייפוי כוח מתמשך מקבל את תוקפו רק כאשר נחתם בפני עורך דין בעל הסמכה מיוחדת בתחום ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח. כמו כן מחויב עורך הדין להסביר לפרטי פרטים את משמעויות החתימה ואם בעתיד יתגלה שמסמך זה נחתם תחת לחץ כלשהו, יאבד מסמך זה את תוקפו.

ניתן למנות יותר מאדם אחד כמיופה כוח, ניתן גם לחלק את תחומי האחריות בין המיופים השונים, כל אחד בתחומו או במשותף.

מתי ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקפו כאשר אינו מסוגל עוד האדם לקבל החלטות בנושאים שלשמם נחתם ייפוי הכח. יכול האדם לקבוע תנאים על פיהם ייקבע מתי מגיע מועד זה ואם לא יעשה זאת, יקבע מועד כניסת ייפוי הכח המתמשך על ידי חוות דעת רפואית.